Spausdinti

Projektas

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ ŽUVŲ, MOLIUSKŲ IR VĖŽIAGYVIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2019 m. d. Nr. PN-
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                                Audrys Antanaitis