Spausdinti

Projektas

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ GRYBŲ IR Į JUOS PANAŠIŲ ORGANIZMŲ BEI JŲ SUKELIAMŲ LIGŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2019 m. d. Nr. PN-
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių grybų ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                                                     Audrys Antanaitis