Spausdinti

NUTARIMAS

DĖL KOREKTŪROS KLAIDŲ IŠTAISYMO VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMU PATVIRTINTOSE LIETUVIŲ KALBOS SKYRYBOS TAISYKLĖSE

2020 m.                  d. Nr.
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
Ištaisyti šias korektūros klaidas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178) patvirtintose Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse:
1. Pakeisti 5 punktą – vietoj žodžių „išskiriama tik kai“ įrašyti „išskiriama, kai“.
2. Pakeisti 6.3 punkto 2 pastabą – vietoj „4.4–4.7“ įrašyti „4.4, 4.6, 4.8“.

KOMISIJOS PIRMININKAS                                          AUDRYS ANTANAITIS

___________________ 

Aistė Pangonytė, tel. (8 5) 272 3310, aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt