Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL KAI KURIŲ ŽODŽIŲ KIRČIAVIMO


2021 m.               Nr.
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Rekomenduoti kirčiuoti taip:

gū́glas (1)

gū́glinti, gū́glina, gū́glino

gùltas (1), gul̃tas (2)

gurklỹs (3, 4)

karulỹs (3b), karùlis (2)

kãštai (2), kaštaĩ (4)

ketùrratininkas, -ė (1), keturrãtininkas, -ė (1)

kiaũliabudė (1), kiauliãbudė (1)

kiaũlinis, -ė (1), kiaulìnis, -ė (2)

kiaurỹminis, kiaurỹminė (1), kiaurymìnis, kiaurymìnė (2)

plõvas (2), plòvas (2)


Komisijos pirmininkas                                              Audrys Antanaitis

___________________ 

Komentaras. (A. Pangonytė, aiste.pangonyte@vlkk.lt, tel. (8 5) 272 3310)