, kirčiavimas ir tartis

Tikslinamos galiojančios moterų pavardžių kirčiavimo normos, žr. rekomendacijos 1.3 punktą ir 2.1 punkto c dalį. 

, svetimvardžiai , vietovardžiai

Numatoma atsižvelgti į pranešimą dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo pakeitimo.