2004-04-01 Nr. N-4 (93)

Dabar žr. rekomendaciją „Dėl maisto gaminių pavadinimų rašymo“, NUTARIMAI/ Rašyba

2004-02-02 Nr. N-2 (91)

Šiuo nutarimu patvirtintos taisyklės pakeitė Firmų vardų darymo taisykles.

2003-05-29 Nr. 1 (86)

Pakeistas, žr. 2006 m. vasario 9 d. nutarimą Nr. N-1 (102).

2002-12-12 Nr. 5 (85) , svetimvardžiai

Iš sostinių pavadinimų keičiama Maršalo Salų Respublikos sostinė (vietoj Dalãpas-Uligà-Darìtas – Madžū̃ras), Kiribačio Respublikos sostinė (vietoj Bairìkis – Taravà), tikslinami kai kurių valstybių pavadinimai.

2002-12-12 Nr. 4 (84) , svetimvardžiai

Tikslinami kai kurie valstybių trumpieji ir ilgieji pavadinimai; keičiami sąrašo skilčių pavadinimai, nuo šiol „Trumpieji (tradiciniai)“ ir „Ilgieji (oficialieji).