2011-11-17 Nr. N-10 (131) , svetimvardžiai

Tikslinamas oficialusis Libijos pavadinimas: Libijos Arabų Socialistinė Liaudies Džamahirija tapo Libija.