2016-11-10 Nr. N-2 (159)

Nutarimas išdėstytas nauja redakcija, vadovėlių kalbos vertinimas suderintas su Ugdymo plėtotės centro atliekamomis vadovėlių turinio vertinimo procedūromis.

2015-03-02 Nr. N-1 (156)

Į nutarimu patvirtintas taisykles įtrauktas elektroninių žodynų vertinimas, numatyta pakartotinai leidžiamų žodynų taisomų ar naujų terminų straipsnių vertinimo tvarka, nustatyta viena žodynų terminologinės kokybės vertinimo žyma.

2014-12-11 Nr. N-6 (155) , vietovardžiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei oficialiai pakeitus kaimo vardą iš Bardinai į Bardėnai, Kalbos komisijos nutarimu tvirtinamame sąraše lieka abu norminiais pripažįstami vardo variantai, tik sukeisti vietomis.