1978-03-09 Nr. 2–3

NEGALIOJA. Žr. 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60.