2002-12-12 Nr. 5 (85) , svetimvardžiai

Iš sostinių pavadinimų keičiama Maršalo Salų Respublikos sostinė (vietoj Dalãpas-Uligà-Darìtas – Madžū̃ras), Kiribačio Respublikos sostinė (vietoj Bairìkis – Taravà), tikslinami kai kurių valstybių pavadinimai.

2002-12-12 Nr. 4 (84) , svetimvardžiai

Tikslinami kai kurie valstybių trumpieji ir ilgieji pavadinimai; keičiami sąrašo skilčių pavadinimai, nuo šiol „Trumpieji (tradiciniai)“ ir „Ilgieji (oficialieji).