Spausdinti


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. N-8 (178) „DĖL LIETUVIŲ KALBOS SKYRYBOS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. N-10 (180)
Vilnius


Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178) patvirtintas Lietuvių kalbos skyrybos taisykles:
1. Pakeisti taisyklių 2 punktą ir jį išdėstyti taip :
„2. Lietuvių kalboje vartojami skyrybos ženklai: taškas ( . ), kablelis ( , ), kabliataškis ( ; ), dvitaškis ( : ), brūkšnys ( – ), klaustukas ( ? ), šauktukas ( ! ), daugtaškis ( ... ), skliaustai: atidaromasis ( ( ), uždaromasis ( ) ); kabutės: atidaromosios ( „ ), uždaromosios ( “ ). Praleistoms teksto vietoms žymėti vartojamas daugtaškis, dažniausiai skliaučiamas laužtiniais [...] arba kampiniais <...> skliaustais. Eiliuoto teksto skaidymui žymėti, cituojant vientisu tekstu, vartojamas dešininis pasvirasis brūkšnys: eilutės pabaigai vienas ( / ), posmo pabaigai du ( // ).
2. Pakeisti taisyklių 4.4 punkto b dalį ir ją išdėstyti taip :
„b) Nedidelį atlyginimą, bent jau minimumą(,) tikėjosi gauti. Kieme, ypač palei tvorą(,) nuo vėjo šiureno nukritę lapai. Rytą, ypač tekant saulei(,) būna žemiausia temperatūra. Jie gali ryžtis bet kokioms, net pačioms žiauriausioms(,) akcijoms. Tokiose situacijose visada susijaudinu, net susigraudinu(,) ir nerandu tinkamų žodžių. Mūsų šalis, kaip ir visa Europa(,) šią direktyvą turės įgyvendinti iki 2025 metų. Lietuva, lygiai kaip ir visa Europos Sąjunga(,) palaiko sankcijų pratęsimą. Valdančiųjų frakcijos, panašiai kaip ir visas Seimas(,) linkęs pritarti biudžeto projektui. Ekonomika, kartu ir bankų veikla(,) pažengė į priekį. Europos Sąjunga, taip pat ir Lietuva(,) laikėsi gana griežtos pozicijos. Suėmė tūkstančius įtariamųjų, daugiausia studentų(,) ir tik vienam iš jų pateikė oficialų kaltinimą. Visame paplūdimio ruože, labiausiai ties Olando Kepure(,) smėlis buvo nuplautas į jūrą. Kūdikystėje arba ankstyvojoje vaikystėje, paprastai iki dvejų metų(,) šie pakitimai dar sunkiai pastebimi. Sovietų Sąjungos sudėtyje buvusiose šalyse, pirmiausia Baltijos kraštuose(,) šie procesai vystėsi kiek kitaip.“

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                 AUDRYS ANTANAITIS                 

_______________________