Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. RUGPJŪČIO 28 D. NUTARIMO NR. 63 „DĖL LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO

2017 m. balandžio 27 d. Nr. N-2 (161)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pakeisti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“:
1. Pakeisti sąrašo eilutę „Plócis (1) // Plãzė (2), ež. Klaipėdos r.“ ir ją išdėstyti taip:
„Plócis (1), ež. Klaipėdos r.“
2. Išbraukti iš sąrašo eilutę „Plãzė – žr. Plócis“.
3. Įrašyti į sąrašą tarp vietovardžių Daneĩkiai ir Danilavà eilutes:
„Dañgė – žr. Dãnė“
„Dãnija – žr. Dãnė“.

Komisijos pirmininkė                                                Daiva Vaišnienė