Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. BIRŽELIO 19 d. NUTARIMO NR. 60 ,,DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS IR SKYRYBOS“ PAKEITIMO

2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. N-4 (105)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

       Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 1997, Nr. 63-1490, Nr. 64-1490) ,,Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ patvirtintas Rašybos ir skyrybos nuostatas:

      1. Pripažinti netekusiais galios 3 ir 4 punktus.

      2. Buvusius 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktus laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktais.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                IRENA SMETONIENĖ

 

 

_____________________________