Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. N-7 (108)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

       Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702):

       1. Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“ įrašyti pavadinimą Pòdgorica, atitinkamai skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ – Juodkalnijos Respublika.

       2. Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ išbraukti pavadinimą Serbija ir Juodkalnija ir vietoj jo įrašyti Serbijos Respublika.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                  IRENA SMETONIENĖ