Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. N-6 (107)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

       Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701):

      1. Skiltyje „Tradiciniai (arba trumpieji)“ išbraukti pavadinimą Ser̃bija ir Juodkalnijà ir vietoj jo įrašyti Ser̃bija, atitinkamai skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą Ser̃bija ir Juodkalnijà ir vietoj jo įrašyti Ser̃bijos Respùblika.

      2. Skiltyje „Tradiciniai (arba trumpieji)“ įrašyti pavadinimą Juodkalnijà ir atitinkamai skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ – Juodkalnìjos Respùblika.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                   IRENA SMETONIENĖ