Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO NR. N-5 (175) „DĖL LIETUVIŲ KALBOS PRESTIŽO STIPRINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. N-6 (189)
Vilnius

 

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“, priedo 2 uždavinio 2 priemonę ir ją išdėstyti taip:
   „2. Remti leidinius ir edukacines priemones, populiarinančias lietuvių kalbos išteklius (sinonimiją, frazeologiją, patarles, priežodžius, naujadarus ir pan.).“

 

Komisijos pirmininkas                                                                                   Audrys Antanaitis