Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS 
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. GRUODŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 68 „DĖL DIDŽIŲJŲ KALBOS KLAIDŲ SĄRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2019 m. sausio 31 d. Nr. N-1 (171) 
Vilnius


       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 
       Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ su visais pakeitimais ir papildymais.


Komisijos pirmininkas                                                        Audrys Antanaitis