Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. RUGPJŪČIO 28 D. NUTARIMO NR. 63 „DĖL LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ SĄRAŠO“ PAPILDYMO

2017 m. kovo 30 d. Nr. N-1 (160)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
Papildyti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“:

Įrašyti prie antraštinio vietovardžio Danė papildomą variantą Dangė ir teikti taip:

„Dãnė (2) // Dan͊gė (2), Dãnija (1), up., į Kuršių marias, Klaipėdos r.“

Komisijos pirmininkė                                                                                             Daiva Vaišnienė