Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. RUGPJŪČIO 28 D. NUTARIMO Nr. 63 „DĖL LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ SĄRAŠO" PAKEITIMO

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. N-6 (155)
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

       Pakeisti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ – sukeisti vietovardžio variantus Bardinaĩ, Bardė́nai vietomis ir teikti taip:

       „Bardė́nai (1), Bardinaĩ (3a), k. Pagėgių sav.“

Komisijos pirmininkė                                                                          Daiva Vaišnienė
 

___________________________________

Komentaras

Dar žr.: 2013-10-31 Pangonytė A. Svarstoma, ar keisti kaimo vardą Bardinai (VLKK, Pakomisių naujienos)