Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. RUGPJŪČIO 28 D. NUTARIMO NR. 63 „DĖL LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ SĄRAŠO“ PAPILDYMO


2014 m. birželio 12 d. Nr. N-4 (153)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      Papildyti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“:

      Įrašyti į sąrašą tarp vietovardžių Bam̃binai ir Bareĩkiškės: „Bardinaĩ (3a), Bardė́nai (1), k. Pagėgių sav.“


Komisijos pirmininkė                                                                          Daiva Vaišnienė
___________________________________

Komentaras. 2013-10-31 Pangonytė A. Svarstoma, ar keisti kaimo vardą Bardinai (VLKK, Pakomisių naujienos)