Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. RUGPJŪČIO 28 D. NUTARIMO NR. 63 „DĖL LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ SĄRAŠO“ PAPILDYMO

2013 m. vasario 28 d. Nr. N-1 (137)      

Vilnius
 
      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      Papildyti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ (Žin., 1997, Nr. 86-2181; 2006, Nr. 123-4669; 2011, Nr. 63-3025):

      1. Įrašyti į sąrašą šiuos vietovardžius ir jų variantus:

Aukštaĩčiai – žr.Aukštaitijà

Aukštaitijà (2) // Aukštaĩčiai (2), etn. sr., aukštaičių gyvenama Lietuvos dalis

Dzū̃kai – žr. Dzūkijà

Dzūkijà (2) // Dzū̃kai (2), etn. sr., dzūkų gyvenama pietrytinė Lietuvos dalis

Plãzė – žr. Plócis

Plócis (1) // Plãzė (2), ež. Klaipėdos r.

Sūduvà (3a) 1. istor. sr., sūduvių (jotvingių genties) gyventa teritorija Užnemunėje; 2. žr. Suvalkija

Suvalkijà (2), Sūduvà (3a), etn. sr., suvalkiečių gyvenama Lietuvos dalis

Ùžnemunė (1), sr. kairiajame Nemuno krante

Žemaĩčiai – žr. Žemaitijà

Žemaitijà (2) // Žemaĩčiai (2), etn. sr., žemaičių gyvenama Lietuvos dalis

      2. Išdėstyti sąraše 1 punkto vietovardžius pagal abėcėlę.

      3. Įrašyti į sutrumpinimų sąrašą po žodžių „dš. – dešinysis intakas“ naują eilutę „etn. sr. – etninė sritis“, po žodžių „sen. – seniau, senoviškai“ naują eilutę „sr. – sritis“.

 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                   DAIVA VAIŠNIENĖ

________________

Komentaras