Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. RUGPJŪČIO 28 D. NUTARIMO NR. 63 „DĖL LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ SĄRAŠO“ PAPILDYMO

2011 m. gegužės 19 d. Nr. N-2 (123)
Vilnius

          Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 
          Papildyti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ (Žin., 1997, Nr. 86-2181; 2006, 123-4669):
          Įrašyti į sąrašą tarp vietovardžių Šepetà ir Šėrìkai: „Šereĩtlaukis (1), Šereĩklaukis (1), k. Pagėgių sav.“

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                              IRENA SMETONIENĖ
 

Komentaras (išankstinis).