Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. GRUODŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 68 „DĖL DIDŽIŲJŲ KALBOS KLAIDŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO

2014 m. sausio 30 d. Nr. N-3 (152)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

     Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ patvirtintą Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą:

    1. Pripažinti netekusiais galios papunkčius 1.1 „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir 1.2 „Nevartotinos naujosios svetimybės“.

    2. Buvusius 1.3 ir 1.4 papunkčius laikyti atitinkamai 1.1 ir 1.2 papunkčiais.

Komisijos pirmininkė                                                                               Daiva Vaišnienė

____________

Komentaras