Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
 
NUTARIMAS
 
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. birželio 19 D. NUTARIMO NR. 60 „DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS IR SKYRYBOS“ PAKEITIMO
2013 m. spalio 24 d. Nr. N-11 (147)
Vilnius
 

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija  nutaria:

     Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 1997, Nr. 63-1490, Nr. 64-1490; 2004, Nr. 81-2930; Nr. 2006, Nr. 107-4086) „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ patvirtintas Rašybos ir skyrybos nuostatas ir jų 3.2 punktą išdėstyti taip:

     „3.2. Mokslinėje literatūroje, reklaminiuose, informaciniuose leidiniuose, specialiuose tekstuose, taip pat oficialiuose dokumentuose (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentus) kitų kalbų asmenvardžių pateikiamos autentiškos formos, o labiau paplitę vietovardžiai dažniausiai adaptuojami.

     Autentiškos ir adaptuotos asmenvardžių formos gali būti pateikiamos pagrečiui (viena iš jų skliaustuose).

     Pastaba. Asmenvardžių rašymą Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentuose nustato kiti teisės aktai.“

 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                       DAIVA VAIŠNIENĖ

___________________

KOMENTARAS

Dar žr. AKTUALIAUSIOS TEMOS / Svetimvardžiai.