Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m. balandžio 25 d. Nr. N-4 (174)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“:
Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“ vietoj pavadinimo „Astanà“ įrašyti „Nùr Sultãnas“.


Komisijos pirmininkas                                                                                     Audrys Antanaitis 

 

__________________________ 

Suvestinė Valstybių pavadinimų sąrašo redakcija skyriuje Aktualiausios temos/ Svetimvardžiai/ Sostinių pavadinimai