Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 3 Nr. N-10 (146)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

      Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702; 2006, Nr. 107-4089; 2007, Nr. 118-4863; 2009, Nr. 21-846; 2010, Nr. 124-6375; 2011, Nr. 123-5878; 2012, Nr. 28-1288; 2013, Nr. 50-2552, Nr. 67-3396):

     Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ vietoj pavadinimo „Somalio Respublika“ įrašyti pavadinimą „Somalio Federacinė Respublika“. 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                        DAIVA VAIŠNIENĖ