Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. gegužės 9 d. Nr. N-5 (141)

Vilnius 

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702; 2006, Nr. 107-4089; 2007, Nr. 118-4863; 2009, Nr. 21-846; 2010, Nr. 124-6375; 2011, Nr. 123-5878; 2012, Nr. 28-1288):

      1. Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“ po pavadinimu „Jerevãnas“ įrašyti pavadinimą „Jerùzalė* / Ramalà“.

      2. Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ po pavadinimu „Armėnijos Respublika“ įrašyti pavadinimą „Palestinà****“.

      3. Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ vietoj pavadinimo „Eritrėja“ įrašyti pavadinimą „Eritrėjos Valstybė“.

      4. Po lentele įrašyti pavadinimo „Palestinà****“ paaiškinimą: „Valstybės statuso klausimas sprendžiamas Artimųjų Rytų taikos proceso derybose.“ 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                  DAIVA VAIŠNIENĖ

____________________

Komentaras