Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2011 m. spalio 6 d. Nr. N-8 (129)
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 
       Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702; 2006, Nr. 107-4089; 2007, Nr. 118-4863; 2009, Nr. 21-846; 2010, Nr. 124-6375):
       1. Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“ po pavadinimu „Džòrdžtaunas“ įrašyti pavadinimą „Džubà“.
       2. Skiltyje „Lotyniško pagrindo abėcėlę vartojančių kalbų originaliosios formos“ po pavadinimu „Georgetown“ įrašyti pavadinimą „Juba“.
       3. Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ po pavadinimu „Gajanos Respublika“ įrašyti pavadinimą „Pietų Sudanas“.
       4. Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ pakeisti šiuos pavadinimus: išbraukti pavadinimą „Fidžio Salų Respublika“ ir vietoj jo įrašyti „Fidžio Respublika“, išbraukti pavadinimą „Mianmaro Sąjunga“ ir vietoj jo įrašyti „Mianmaro Sąjungos Respublika“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ