Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2010 m. spalio 8 d. Nr. N-3 (120)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

     Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702; 2006, Nr. 107-4089; 2007, Nr. 118-4863; 2009, Nr. 21-846):

    Skiltyje „Ilgieji (oficialieji) pavadinimai“ pakeisti šiuos pavadinimus: išbraukti pavadinimą Bolivijos Respublika ir vietoj jo įrašyti Bolivijos Daugiatautė Valstybė, išbraukti pavadinimą Juodkalnijos Respublika ir vietoj jo įrašyti Juodkalnija, išbraukti pavadinimą Nepalas ir vietoj jo įrašyti Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                          IRENA SMETONIENĖ
 

Pastaba. Visą sąrašą žr. Nutarimai, Svetimvardžiai, Sostinių pavadinimai.