Spausdinti


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2021 m. sausio 7 d. Nr. N-1 (184)

Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“:

Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ išbraukti pavadinimą „Gruzija“ ir vietoj jo įrašyti „Sakartvelas“. 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                  AUDRYS ANTANAITIS