Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2009 m. vasario 23 d. Nr. N-2 (116)

Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

       Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702; 2006, Nr. 107-4089; 2007, Nr. 118-4863):
      1. Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“ išbraukti pavadinimą Kòroras ir vietoj jo įrašyti Melèkeokas.
      2. Skiltyje „Lotyniško pagrindo abėcėlę vartojančių kalbų originaliosios formos“ eilutėje Kororas išbraukti pavadinimą Koror ir vietoj jo įrašyti Melekeok.
      3. Eilutę Melèkeokas – Melekeok – Palau Respublika pagal abėcėlę nukelti po eilutės Mèksikas –  México – Mèksikos Jungtìnės Valstìjos.
 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                          IRENA SMETONIENĖ