Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. N-11 (181)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“:

1. Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“ vietoj pavadinimo „Bužumbūrà“ įrašyti „Gitegà“.

2. Skiltyje „Lotyniško pagrindo abėcėlę vartojančių kalbų originaliosios formos“ vietoj pavadinimo „Bujumbura“ įrašyti „Gitega“.

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                  AUDRYS ANTANAITIS

_________________