Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m. vasario 28 d. Nr. N-3 (173)
Vilnius


   Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“:
   Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ išbraukti pavadinimą „Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiaurės Makedonijos Respublika“.

Komisijos pirmininkas                                                                    Audrys Antanaitis