Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 24 d. Nr. N-12 (148)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

     Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702; 2006, Nr. 107-4089; 2007, Nr. 118-4863; 2009, Nr. 21-846; 2010, Nr. 124-6375; 2011, Nr. 123-5878; 2012, Nr. 28-1288; 2013, Nr. 50-2552, Nr. 67-3396; Nr. 106-5269):

    1. Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“ išbraukti pavadinimą „Kolòmbas“ ir vietoj jo įrašyti pavadinimą „Šri Džajavardanapura Kòtė“.

    2. Skiltyje „Lotyniško pagrindo abėcėlę vartojančių kalbų originaliosios sostinių pavadinimų formos“ išbraukti pavadinimą „Colombo“.

    3. Eilutę „Šri Džajavardanapùra Kòtė – Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika“ perkelti pagal abėcėlę po eilute „Suvà – Suva – Fidžio Respublika“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                               DAIVA VAIŠNIENĖ

_____________________

Aktualią redakciją žr. AKTUALIAUSIOS TEMOS / Svetimvardžiai / Sostinių pavadinimai.