Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 54 „DĖL VALSTYBIŲ SOSTINIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2007 m. lapkričio 8 d. Nr. N-3 (112)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

Pakeisti Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (Žin., 1996, Nr. 49-1194; 2001, Nr. 85-3005; 2002, Nr. 70-2954, Nr. 120-5461; 2003, Nr. 97-4390; 2005, Nr. 74-2702; 2006, Nr. 107-4089):

1. Skiltyje „Tradicinės, transkribuotosios ir adaptuotosios formos“:

1.1. pabraukti šias tradicines vietovardžių formas: Dèlis, Hèlsinkis, Taškeñtas, Vãšingtonas;

1.2. išbraukti:

eilutėje Ámsterdamas, Hagà išbraukti pavadinimą Hagà,

eilutėje Pretòrija / Keĩptaunas / Blumfonteĩnas išbraukti pavadinimą Blumfonteĩnas;

1.3. įrašyti greta tradicinio pavadinimo Dèlis po kablelio Naujàsis Dèlis;

1.4. įrašyti:

vietoj pavadinimo Palikìras – Palikỹras,

vietoj pavadinimo Rangū̃nas – Neipìdas,

vietoj Sùkrė / La Pãsas – La Pãsas / Sùkrė,

vietoj pavadinimo Taravà – Pietų̃ Taravà;

1.5. pažymėti žvaigždute pavadinimą Jerùzalė, dviem žvaigždutėmis pavadinimą Nikòsija ir po lentele paaiškinti:

* Jeruzalės kaip sostinės statusas tarptautiniu mastu nėra apibrėžtas.

** Kipro oficialiosiomis kalbomis vartojamos kelios pavadinimo formos: gr Λευκωσία (Levkosía, Lefkosía), tu Lefkoşa.

2. Skiltyje „Lotyniško pagrindo abėcėlę vartojančių kalbų originaliosios formos“:

2.1. išbraukti:

eilutėje Ámsterdamas – Den Haag, ’s-Gravenhage,

eilutėje Pretòrija – Bloemfontein;

2.2. įrašyti:

eilutėje Belgrãdas – Beograd,

eilutėje Bèrnasvo Bern, pr Berne, it, rtr Berna (vietoj Bern, Berne),

eilutėje Briùselis – ol Brussel, pr Bruxelles, vo Brüssel (vietoj Bruxelles, Brussel),

eilutėje Dèlis – New Delhi,

eilutėje Dùblinasan Dublin, ai Baile Atha Cliath (vietoj Dublin),

eilutėje Gvatemalà – prieš Guatemala skliaustuose įrašyti Ciudad de ir teikti: (Ciudad de) Guatemala,

eilutėje Hanòjus – Hà Nội (vietoj Ha Nôi),

eilutėje Islamabãdas – Islamabad,

eilutėje Liùksemburgasliu Lëtzebuerg, pr Luxembourg, vo Luxemburg (vietoj Luxemburg),

eilutėje Mogadìšas – Muqdisho,

eilutėje Pretòrija – Pretoria / af Kaapstad, an Cape Town, kh iKapa (vietoj Pretoria / Cape Town),

eilutėje Pietų̀ Taravà – South Tarawa (vietoj Tarawa),

eilutėje Sùkrė – La Paz / Sucre (vietoj Sucre / La Paz),

eilutėje Taškeñtas – Toshkent (vietoj Toškent),

eilutėje Valetà – Valletta (vietoj La Valletta).

3. Skiltyje „Oficialieji valstybių pavadinimai“ išbraukti pavadinimą Nepalo Karalystė ir vietoj jo įrašyti Nepalas.

4. Nutarimo pabaigoje pateikti sutrumpinimų sąrašą:

Sutrumpinimai:

af – afrikaniškai

ai – airiškai

an – angliškai

gr – graikiškai

kh – khoiniškai

it – itališkai

liu – liuksemburgietiškai

ol – olandiškai

pr – prancūziškai

rtr – retoromaniškai

tu – turkiškai

vo – vokiškai

_________________________
 
Pastaba. Keičiamas sąrašas skelbiamas skyriuje Nutarimai/ Svetimvardžiai/ Sostinių ir valstybių pavadinimai.
 
Komentaras Naujienose.