Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. BIRŽELIO 13 D. NUTARIMO NR. 55 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVADINIMŲ DARYMO IR RAŠYMO TAISYKLIŲ“ IR JĮ KEITUSIO NUTARIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2011 m. spalio 6 Nr. N-6 (127)
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240 „Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 92-4397) patvirtintos Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės, n u t a r i a:
       1. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 55 „Dėl Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių“ (Žin., 1996, Nr. 60-1433).
       2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 1 (70) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 14-382)

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                            IRENA SMETONIENĖ