Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAPILDYMO

2011 m. spalio 6 d. Nr. N-7 (128)
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 
       Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333; 2009, Nr. 21-845; 2010, Nr. 124-6374; 2011, Nr. 27-1319; 2011, Nr. 78-3860): 
       1. Skiltyje „Trumpieji (tradiciniai) pavadinimai“ po pavadinimu „Pietų̃ Korėja“ įrašyti pavadinimą „Pietų̃ Sudãnas“.
       2. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji) pavadinimai“ po pavadinimu „Korė́jos Respublika“ įrašyti pavadinimą „Pietų̃ Sudãno Respùblika“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ