Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 3 d. Nr. N-1 (163) 
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“:
   Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ vietoj pavadinimo „Grùzija“ įrašyti „Grùzija, Sakartvèlas“.

   KOMISIJOS PIRMININKAS                                         AUDRYS ANTANAITIS

 ________________ 

(Komentaras)