Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
NUTARIMAS
 
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO
 
2013 m. gegužės 9 d. Nr. N-4 (140)      
Vilnius 

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333; 2009, Nr. 21-845; 2010, Nr. 124-6374; 2011, Nr. 27-1319, Nr. 78-3860, Nr. 123-5877, Nr. 142-6701; 2012, Nr. 28-1287):

      1. Skiltyje „Trumpieji (tradiciniai)“ po pavadinimu „Paláu“ įrašyti pavadinimą „Palestinà“.

      2. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ po pavadinimu „Paláu Respùblika“ įrašyti pavadinimą „Palestinà*“.

      3. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Eritrė́ja“ ir vietoj jo įrašyti „Eritrė́jos Valstýbė“.

      4. Po lentele įrašyti pavadinimo „Palestinà*“ paaiškinimą: „Valstybės statuso klausimas sprendžiamas Artimųjų Rytų taikos proceso derybose.“

 KOMISIJOS PIRMININKĖ                                            DAIVA VAIŠNIENĖ
____________________

Komentaras