Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. N-10 (131)
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
       Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333; 2009, Nr. 21-845; 2010, Nr. 124-6374; 2011, Nr. 27-1319; 2011, Nr. 78-3860; 2011, Nr. 123-5877):
       Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Lìbijos Arãbų Socialìstinė Liáudies Džamahìrija“ ir vietoj jo įrašyti „Lìbija“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                IRENA SMETONIENĖ