Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2010 m. spalio 8 d. Nr. N-2 (119)
Vilnius

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

    Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333; 2009, Nr. 21-845):

    1. Skiltyje „Tradiciniai (arba trumpieji)“ išbraukti pavadinimą Moldovà ir vietoj jo greta pavadinimo Moldãvija įrašyti Moldòvos Respùblika

    2. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji) pavadinimai“ pakeisti šiuos pavadinimus: 

    2.1. išbraukti pavadinimą Bolìvijos Respùblika ir vietoj jo įrašyti Bolìvijos Daugiataũtė Valstýbė

    2.2. išbraukti pavadinimą Juodkalnìjos Respùblika ir vietoj jo įrašyti Juodkalnijà.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                        IRENA SMETONIENĖ
 

 Komentaras

Pastaba. Valstybių pavadinimų sąrašo paskutinę redakciją žr. Nutarimai, Svetimvardžiai, Valstybių ir jų sostinių pavadinimai.