Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. N-2 (183)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“:
1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ pavadinimus „Grùzija, Sakartvèlas“ sukeisti vietomis ir pateikti taip: „Sakartvèlas, Grùzija“.
2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Grùzija“ ir vietoj jo įrašyti „Sakartvèlas“.
3. Eilutę „Sakartvèlas, Grùzija – Sakartvèlas“ pateikti pagal abėcėlę (po įrašo „Rùsija – Rùsijos Federãcija“).

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           AUDRYS ANTANAITIS 

____________________ 

Komentaras (Audrys Antanaitis, 2021-01-09, LRT.lt)