Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2009 m. vasario 23 d. Nr. N-1 (115)

Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333):
       Nutarimo skiltyje „Ilgieji (oficialieji) pavadinimai“ išbraukti pavadinimą Nepãlas ir vietoj jo įrašyti Nepãlo Federãcinė Demokrãtinė Respùblika.
 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                      IRENA SMETONIENĖ