Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m. vasario 28 d. Nr. N-2 (172)
Vilnius


    Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“:
   1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònija“.
   2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Bùvusioji Jugoslãvijos Respùblika Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònijos Respùblika“.

Komisijos pirmininkas                                                                    Audrys Antanaitis