Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. N-13 (149)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

     Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953; 2002, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333; 2009, Nr. 21-845; 2010, Nr. 124-6374; 2011, Nr. 27-1319; 2011, Nr. 78-3860; 2011, Nr. 123-5877, Nr. 142-6701; 2012, Nr. 28-1287; 2013, Nr. 50-2551, Nr. 67-3395, Nr. 106-5268):

     Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ sukeisti vietomis pavadinimų variantus: vietoj „Didžióji Britãnija, Jungtìnė Karalỹstė“ teikti „Jungtìnė Karalỹstė, Didžióji Britãnija“, vietoj „Olándija, Nýderlandai“ – „Nýderlandai, Olándija“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                    DAIVA VAIŠNIENĖ
 

Komentaras (pran. 2014-02-10)