Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 3 Nr. N-9 (145)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

      Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333; 2009, Nr. 21-845; 2010, Nr. 124-6374; 2011, Nr. 27-1319, Nr. 78-3860, Nr. 123-5877, Nr. 142-6701; 2012, Nr. 28-1287; 2013, Nr. 50-2551, Nr. 67-3395):

      Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Somãlio Respùblika“ ir vietoj jo įrašyti „Somãlio Federãcinė Respùblika“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                 DAIVA VAIŠNIENĖ

_______________________

Pakeitimo šaltiniai: ISO 3166 „Šalių pavadinimų kodai“ naujienlaiškis (2013-07-11), UNTERM (2013-01-10 pranešimas).