Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. birželio 20 d. Nr. N-7 (143)

Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088; 2007, Nr. 105-4333; 2009, Nr. 21-845; 2010, Nr. 124-6374; 2011, Nr. 27-1319, Nr. 78-3860, Nr. 123-5877, Nr. 142-6701; 2012, Nr. 28-1287; 2013, Nr. 50-2551):

      Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Pãpua Naujóji Gvinė́ja“ ir vietoj jo įrašyti „Pãpua Naujõsios Gvinė́jos Nepriklaũsomoji Valstýbė“. 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                                 DAIVA VAIŠNIENĖ

___________________________

Pakeitimo šaltiniai: ISO 3166 „Šalių pavadinimų kodai“ naujienlaiškis (2013-05-10), UNTERM.