Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2007 m. spalio 4 d. Nr. N-2 (111)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088):

      Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313; 2001, Nr. 40-1410; 2002, Nr. 70-2953, Nr. 120-5460; 2003, Nr. 97-4389; 2004, Nr. 26-843; 2005, Nr. 74-2701; 2006, Nr. 107-4088):

      1. Nutarimo skiltyje „Trumpieji (tradiciniai) pavadinimai“ sukeisti pavadinimus Bìrma ir Mianmãras, Gùdija ir Baltarùsija vietomis ir teikti pagal abėcėlę:

Baltarùsija, Gùdija,
Mianmãras, Bìrma.

      2. Nutarimo skiltyje „Trumpieji (tradiciniai) pavadinimai“ greta pavadinimo Kirgìzija prirašyti Kirgizstãnas ir teikti:

Kirgìzija, Kirgizstãnas.

      3. Nutarimo skiltyje „Ilgieji (oficialieji) pavadinimai“ išbraukti pavadinimą Nepãlo Karalỹstė ir vietoj jo įrašyti:

Nepãlas.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                      IRENA SMETONIENĖ

Pastaba. Žr. atnaujintą sąrašą skyriuje Svetimvardžiai/ Valstybių ir jų sostinių pavadinimai.

 

Susijusios nuorodos:

Nutarimas „Dėl valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“

6-asis Kalbos komisijos posėdis