Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. NUTARIMO NR. N-2 (164) „DĖL VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO, NORMINIMO IR SKLAIDOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. kovo 25 d. Nr. N-4 (187)
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“:
          1. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „13. Programos vykdymą administruoja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (Komisijos 2021 m. vasario 11 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-4 redakcija).“
       2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „14. Programos vykdymą kuruoja Komisijos patvirtinta Projektų pakomisė.“


Komisijos pirmininkas                      Audrys Antanaitis