Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2012 M. LAPKRIČIO 8 D. NUTARIMO NR. N-5 (136) „DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS NE VALSTYBINE KALBA PATEIKIMO“ PAKEITIMO

2020 m. balandžio 9 d. Nr. N-1 (182)
Vilnius


   Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „1. Tarptautinio bendravimo reikmėms viešoji garsinė ir rašytinė informacija, įskaitant viešuosius užrašus, transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose greta valstybinės kalbos gali būti teikiama ir užsienio kalbomis. Viešaisiais užrašais laikoma rašytinė informacija, esanti viešojoje erdvėje ir (arba) skirta visuomenei informuoti.“

Komisijos pirmininkas                                                      Audrys Antanaitis